Członkostwo PTGEiR

W celu zgłoszenia członkostwa w Polskim Towarzystwie Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej, należy pobrać deklarację (link poniżej) i wypełnioną odesłać na adres wskazany w deklaracji.